TỦ ĐỰNG GIẤY TỜ VĂN PHÒNG TIỆN LỢI

Thông tin sản phẩm:

Chiều rộng: 160 cm
Độ sâu: 45 cm
Chiều cao: 160 cm