TỦ VĂN PHÒNG CHUYÊN ĐỰNG TÀI LIỆU

Thông tin sản phẩm:

Chiều rộng: 78 cm
Độ sâu: 41 cm
Chiều cao: 95 cm