BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH PK01

BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH PK01

Kích thước: CDxCRxCC
– Ghế ba băng 2,04 m x 0,82 m x 0,75 m
– Ghế đơn 0,84 m x 0,82 m x 0,75 mm
– Ghế đôn 0,4 m x 0,4 m x 0,28 mm