GHẾ SOFA DÀI TIỆN LỢI TẠO KHÔNG GIAN THANH LỊCH

GHẾ SOFA DÁNG DÀI TIỆN LỢI, TẠO KHÔNG GIAN THANH LỊCH

Chiều dài: 1800mm

Chiều rộng: 750mm

Chiều cao: 900mm