KỆ SÁCH NHIỀU NGĂN HIỆN ĐẠI MÀU NÂU ĐEN

Thông tin sản phẩm:

Chiều rộng: 147 cm
Độ sâu: 39 cm
Chiều cao: 147 cm
Tải trọng / kệ hàng tối đa: 13 kg