KỆ TỦ ĐỰNG TÀI LIỆU VĂN PHÒNG ĐƠN GIẢN

Thông tin sản Phẩm:

Chiều rộng: 120 cm
Độ sâu: 30 cm
Chiều cao: 237 cm