KỆ GIÀY NHIỀU TẦNG TIỆN LỢI CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN

Thông tin sản phẩm

Chiều rộng: 91,6 cm
Độ sâu: 35,8 cm Min.
chiều cao: 221,5 cm
Tối đa chiều cao: 350,0 cm