TỦ GIÀY HIỆN ĐẠI SANG TRỌNG CHO PHÒNG KHÁCH

Thông tin sản phẩm:

Chiều rộng: 96 cm
Độ sâu: 17 cm
Chiều cao: 90 cm