TỦ ĐẦU GIƯỜNG NGĂN KÉO ĐƠN GIẢN TIỆN LỢI

Thông tin sản phẩm:
Chiều rộng: 39 cm
Độ sâu: 41 cm
Chiều cao: 53 cm
Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 31 cm
Chiều sâu ngăn kéo (bên trong): 36 cm