TỦ QUẦN ÁO CỬA KÍNH TIỆN LỢI CHO MỌI NHÀ

Thông tin về sản phẩm:
Chiều rộng: 79 cm
Độ sâu: 61 cm
Chiều cao: 202 cm
Chiều cao: 5,7 cm
Tải trọng / kệ hàng tối đa: 20 kg