TỦ QUẦN ÁO GỖ CÁNH TRƯỢT ĐƠN GIẢN TIỆN LỢI

Thông tin sản phẩm:
Chiều rộng: 120 cm
Độ sâu: 59 cm
Chiều cao: 197 cm